Sök

Mission

Kambodja_flagga.gif

Verksamhet
Vår församling har samarbete med IBRA i Phnom Penh med radiomission ut över landet. ICBI ( International Casette Bible Instittute ) är en annan samarbetspartner. Kassettmission i samarbete med lokala församlingar.

Våra lokala missionärer med bas i huvudstaden Phnom Penh är: Samouen och Robledo Intal, ett samarbete som sträcker sig över 40 år tillbaka i tiden. De har arbetat med radiomission, ledarskapsutbildning samt ” Family Development ” , utveckling av byarna i Prey Veng regionen ( öster om Mekongfloden mot Vietnam ) där vi även stödjer de lokala församlingarna. Nyligen har man där byggt en ny enkel kyrka med stöd från Sydkorea. Vår barnkyrka har under lång tid samlat in pengar till söndagskolor och förskolor i området.

I studentstaden Svaj Sisophon nära den Thailändska gränsen finns våra missionärer Jennie och Andreas Jacobsson med sina tre söner. Där arbetar de tillsammans med den lokala församlingen där den nybyggda kyrkan är en naturlig bas. En mängd aktiviteter för ungdomar erbjuds: musik, dans, kurser i engelska osv. men även med ledarutbildning och evangelisation.
I Svaj ( – som man förkortat kallar staden. ) samarbetar vi med församlingarna i Örnsköldsvik, Hälsingborg och Edsbyn. Förutom kyrkbygge och evangelisation har vi tillsammans gjort sociala insatser men även medverkat till utbyggnad av sanitära förhållanden plus rena katastrofinsatser vid t.ex. översvämningar.
Planen för familjen Jacobsson är att de kommer hem till Sverige i sommar efter väl förrättat värv. Så mycket positivt och spännande har hänt under de här åren i Kambodja!
Vårt mål med våra missionsinsatser är att samarbeta med lokala församlingar och på sikt överlämna ansvaret men med fortsatt support.

Läs mer om kambodja här

Burkina_Faso_flagga.gif

Verksamhet
Församlingens missionsengagemang i Burkina Faso (tidigare Övre Volta) startade på 70 -talet då våra missionärer Ingrid och Bertil Johansson sändes ut. 2023 lämnade Bertil oss efter en lång tids sjukdom, Ingrid fortsätter arbetet främst med sjukhuset men även med de övriga kontakterna i landet.
Burkina är ett av världens fattigaste länder, politisk oro och statskupper präglar landet idag. Torka, svält och ständiga IS attentat plågar befolkningen. UD avråder att resa till Burkina Faso! Men mitt i allt detta ökar vår samarbetskyrka Assemblées de Dieu, idag räknar man 6 – 800 000 medlemmar! ( Det finns ingen helt tillförlitlig statistik över antalet medlemmar, vissa påstår att de kan vara upp till en miljon! )
Nedan kan ses en sammanställning av våra olika missionsprojekt i landet.

Bibelskolan
Bibelskolan i Banankélédaga har varit igång sedan 1978 och startades av Bertil Johansson. Nuvarande rektor är Job Ilboudo. Bibelskolan har numera 150 elever uppdelat i tre årskurser. Drygt 1200 pastorer har utbildats här och har sedan startat församlingar runt om i hela landet. Förutom att vara bibelskola har skolan en tydlig profil mot jordbrukssarbete och ekologi vilket syns tydligt i undervisningen samt på området med åkrar runtomkring där eleverna får jobba med odlingar och olika grödor. Från bibelskolan drivs också ett smådjursprojekt vilket ger i första hand ensamstående kvinnor möjlighet till egen inkomst. Numera drivs det i mindre skala efter det att Läkarmissionen dragit sig ur samarbetet.

Sjukhuset
Sjukhuset i Bobo – Dioulasso startade sin verksamhet 2015. Dr David Sawadogo, pojken vars studier vänner i Södertälje stöttat ekonomiskt, blir i maj 2024 sjukhuschef. Sjukhuset är framförallt inriktat på kirurgi, en dyr verksamhet. Mest växer Ögonkliniken där man möter över 6 000 patienter per år, har egen glasögontillverkning och opererar uppemot 100 starroperationer i månaden!

Pojkhemmet Salbisco
Efter 45 års engagemang har vi avslutat projektet. Vi låter den lokala församlingen i Koudougou och Pingstsamfundet ta över. Grundskola och yrkesskola för alla dessa grabbar har varit en framgång och stolthet genom alla år. Svetsa, sy, odla men framförallt engagemang för var och en till en förhoppningsvis ljusare framtid! Det har inte alltid varit enkelt från bus och händelser till problem att få ekonomin att gå ihop. Vi hoppas på nya bättre former för alla dessa pojkars framtid och utveckling.

PMU – projekt
Församlingen kan med hjälp av bidrag från vår Second Hand verksamhet, PMU och SIDA arbeta med olika projekt som alfabetisering, byutveckling, mikrokrediter och utbildningsprogram.
Alfabetisering. – Då halva befolkningen är analfabeter finns stora behov av att lära sig läsa, skriva och räkna! Dessa projekt vänder sig främst till kvinnorna för att ge dem möjlighet till utbildning, företagande och självförtroende. Mikrokrediter ger flera möjlighet till självförsörjning.
Byutveckling. – Viktigt att Informera om hygien och hälsa men även bidra till en större medvetenhet om hållbarhet och miljö. Viktigt är även att hitta bra samverkan mellan kristna, muslimer och animister.
Utbildningsprogram – Miljötänkande och bättre hälsa är viktigt att lära ut till skoleleverna, kunskaper som sprider sig till hemmen och byarna. Familjer och närmiljön påverkas och ger positiva förändringar!

Läs mer om Burkina Faso här

Bosnien_flagga.gif

Bosnien som vi oftast kallar det är det senaste av våra missionsländer! Bosnien tillhörde tidigare forna Jugoslavien. Grannländer är Kroatien, Serbien och Montenegro. Bosnien har en brokig historia, från romartiden och framåt har det varit ockuperat av olika länder och fört en ständig för självständighet och oberoende. Landets historia är kantat av strider etniska och religiösa. Så sent som på 70 -talet var det krig mellan Serbien och Bosnien som slutade i rena folkmordet. Bosnien är idag ett av Europas fattigaste länder! Många ungdomar flyr landet för en bättre framtid.

Då vår tidigare missionär Roland Ståhlgren blev utestängd från Kongo bad PMU ( Pingst-missionens Ulandshjälp ) honom att resa till Bosnien. Där fick han hjälpa de små evangeliska församlingarna i Sarajevo och Zenica tillsammans med vår tidigare missionär Enver Redcic.
Idag arbetar vi tillsammans med Dragan och Sandra Nedic i Sarajevo. De arbetar i en liten församling i huvudstaden men har olika uppdrag ute i landet. Socialt arbete är en viktig del i församlingens engagemang! Sandra har tidvis arbetat med romska barn.

I grannstaden Zenica har vi Mario och Dejana Opacak som våra missionärer. De arbetar även i Vares, en stad lite högre upp i bergen. De gör ett jättefint socialt arbete i sina miljöer. De kämpar i sina små församlingar i en muslimsk omgivning. Men i det sociala arbetet gör man ingen skillnad på religiös tillhörighet. Behoven är ofta stora oavsett bakgrund.

I Bosnien delar vi underhållet med Pingstförsamlingen i Skellefteå. Visst underhåll får man även från USA och andra länder. I Vares har man fått hjälp att bygga en ny kyrka, även i Zenica har man nyligen byggt en kyrka.

 

Läs mer om Bosnien här

Vi vill vara med och satsa utåt

Missionsbefallningen
”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut”
(Matt. 28:18-20)

Vår församling har alltid velat vara med i det internationella missionsarbetet. Redan vid församlingens start 1921 beslöts att göra en insamling till missionen i Brasilien och alltsedan 1928 har församlingen gett ekonomiskt stöd till missionärer.

Inriktning
Vårt internationella arbete är inriktat på att etablera och utveckla församlingar, bygga och driva bibelskolor och andra skolor, sociala satsningar genom barnhem, hiv/aidsbekämpning mm samt stöd till kristet radioarbete. Missionsarbetet sker ofta tillsammans med andra församlingar och organisationer, som finns inom Pingst och i andra samfund.

Våra missionsländer
Vi har ett aktivt och kontinuerligt engagemang i tre länder och stöder olika typer av verksamhet, såsom sociala insatser, bibelskolor och församlingsplantering. Läs om våra missionsländer (Burkina Faso, Kambodja och Bosnien) och den verksamhet vi stöder genom att klicka på länkarna nedan eller till vänster i huvudmenyn.

Övrigt stöd
Läkarmissionen får ekonomiskt stöd genom vår second hand-verksamhet för sociala insatser runt om i vår värld.

Bilder från Kambodja

Bilder från Burkina Faso

Bilder från Bosnien